Uhujniohytfyugnoij

Uhujniohytfyugnoij gy marcsauleda noqEpR 16, 2011 2 pagos COMPARACIÓ ENTRE LA FILOSOFÍA DE PLATÓ LA D’ARISTÓTIL PLATÓ ARISTÓTIL I TEORIA DEL IDivideix la realitat en dos mons. El món de les idees i el Nega els dos mons de plató els uneix en un de sol. El sensible, en aquest s’hi torba ICONEIXEMENT món sensible. El primer es la verdadera realitat i el segon I tot lo real, ple de coses formades per una materia i una forma. La forma equival a les I luna cópia del primer.

Plató. naturalesa tendeix a la perfecció. IGNOSEOLOGíAl RACIONALISTA. EMPIRISTA. ora I Idees innate on en l’ànima, El coneix ent I quan aquest idees de ITeleologisme: la s es troben dels sentits. les idees perb perd al I Tabula rasa: l’enteniment és com una tabula rasa, nega les idees innates. Icaure al món sensible, i el coneixement és el record IS’arriba al coneixement mitjançant l’abstracció a partir de lo copsat per els sentits. I I d’aquestes (reminiscencia).

I Per arribar al coneixement verdader cal passar per els Idiferents nivells del coneixement. (EIKASIA, PISTIS, DIANOIA) IANTROPOLOG[ DUALISTA. MONISME. I L’home és format per cos i ànima. Ànima animal (funció instintiva): animals. Ànima humana (funció pensar i entendre*; voluntat): humans. I *Enteniment agent i pacient ?TICA Només arriba al coneixement del bé el savi que domini el bé I Al assolir el fi que marca la naturalesa d’un mateix s’arriba a la felicitat. Isobre el mal. Mite del carro alat) arriba mitjançant la PRAXI. entre dos extrems dolents): prudéncia i saviesa. fortalesa, temprança i justicia. saben que és ser bó. I POLITICA IDEALISME POLITIC. REALISME POLÍTIC. I Societat dividida segons l’ànima. S’hi IVirtuts (equilibri I -Virtut intel•lectual: I -Virtut moral: I Només els virtuosos I Anima concupiscible: artesans i comerciants. lÀnima irascible: guerrers. Ànima racional: filôsofs i reis. I Igualtat entre homes i dones.